GBS Kallo 2018 Alle rechten voorbehouden

do 28 jun

Boekenbeurs

Kleuteronderwijs


juf Nicole (voorschoolse) .. juf Debby (middag) .. juf Bernadette (naschoolse)

Lager onderwijs

Opvang

Zorg


Zedenleer - Islam

Schoonmaak

CLB  Waas&Dender

Directie & Secr.