GBS Kallo 2017 Alle rechten voorbehouden

instappen

inschrijven

schooluren & opvang

Inschrijving van de leerling


U kunt uw kind inschrijven op onze school

- op de schooldagen tussen 8.30 u en 15.30 u

- na afspraak met de directeur of secretariaat


De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document :

KidsID of ander geldig identificatiedocument

eventueel : de reispas voor vreemdelingen of

het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister


Documenten ter ondertekening :

- instemmen in het pedagogisch project en schoolreglement

- ouders van lagere-school-kinderen : keuzeformulier

     levensbeschouwelijke vakken

- aanmeldingsregister